Ungdom ruser seg mer: – Alle kjenner noen som driver med det

foto
Nicolai Kløvning og Julia Pater-Walderhaug er klare på hvordan ungdom som ruser seg bør bli møtt av voksne. Foto: Camilla Hjelmeseth