Militæret settes inn i redningsarbeid etter flom i Canada

foto