Av: Ragnhild Rong

Redusert kapasitet på grunn av farlig avfall