Klart for påstand i saken mot Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver

foto