Tidsfristen gikk ut i Colombia-forhandlingene

foto