Osvald-monument avduket: – Ingen Sovjet-hyllest

foto