Pensjonistene frykter tapt kjøpekraft i årets oppgjør

foto