Fiskerstrand Verft en av fem som deler på 70 millioner kroner fra Forskningsrådet. De andre er: Brødrene Aa, Siemens, Kongsberg Maritime og Wärtsilä.

Nullutslipp

– Fiskerstrandgruppen bestående av designselskapet Multi Martime as i Førde, som vi eier,  og Fiskerstrand verft her på Sula har jobbet i mange år med utvikling av maritim miljøteknologi som kan brukes i skip for å få lav- og nullutslipp.

Et kvantesprang

foto
Fiskerstrand verft Skal bygge hydrogenferjer Foto: Pål Andre Måseidvåg

– Dette er et kvantesprang. Norge er verdensledende rolle innen miljøvennlig skipsfart. Gjennom prosjekt som dette der vi tar i bruk hydrogen befester vår internasjonale rolle i maritime sektor for å oppnå nullutslipp.

– Vi er glad for å hatt en utrolig god dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune. De har gitt løfte om å finne et passende samband der dette skal testes ut og piloteres. Fylkeskommunen tenker framtidsretta, sier Rolf Fiskerstrand.

Flere bak prøveordning

foto
Ferja FV Hydrogen powered - Zero emission

PILOT-E er en ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi der 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova lanserer nå en prøveordning for utvikling av miljøvennlig teknologi, Pilot-E. Den første utlysningen er på 70 millioner kroner. Gitt at det kommer gode prosjekter, skal pengene gå til aktører som ønsker å utvikle nye løsninger for utslippsfri maritim transport.