Fjerde runde med bypakkebehandling endte med at rådmannens nye forslag til bomsnitt ble vedtatt med sju mot seks stemmer.

Det betyr ja til Klipra-bom og bompenger for å komme seg av E39 ved Spjelkavik/Moa/Olsvika hvis man skal til Moa eller sentrum.

Høyre og Ålesundlista foreslo å fjerne begge disse bomsnittene som er lagt i områder uten utsikter til større vegutbygginger.

Flytte sentrumsbom

Grunnen til at bypakken nok en gang kommer på bordet, er at bystyret i forrige runde ba om at man måtte vurdere å flytte bomsnittet i sentrum som gikk litt øst for Hellebroa. I debatten kom de fleste inn på at uansett hvor bommene står, vil det alltid være noen som mener at de får en større belastning enn andre.

Derfor ønsket mindretallet i formannskapet å ta seg litt bedre tid denne gangen enn sist bypakken var oppe. Nettopp for å finne fram til løsninger som skaper minst motstand. Geir Stenseth (Frp) mente at man burde vente med hele saka til Nasjonal Transportplan er vedtatt.

– Plassering av bommer blir alltid et evig spetakkel. Derfor bør man satse på strekningsvis finansiering slik Frp foreslår, sa Stenseth.

Grundigere behandling

Høyres Edvard Devold var tydelig på at bypakkesaka trenger å bli behandlet på en mer grundig måte.

– Sist anstrengte vi oss for å holde en tidsplan som viste seg å være urealistisk, og jeg føler meg villedet av hele prosessen sa Devold.

Han var heller ikke imponert over at forslag fire ikke inneholder et eneste ord om inntektspotensialet for de ulike bomsnittene.

– Vi må ta oss tid til å vurdere flere alternative bomsnitt, kanskje med et mer finmaska nett av bomstasjoner slik at alle må bidra på lik linje.

I forslaget fra Devold var også Brosundtunnelen med i pakken. Da Høyres talsmann trakk fram at flytting av bommen sentrum kunne ha sammenheng med et sterkt innslag av Hessa-representanter i posisjonen, fikk han svar på tiltale fra Sindre Nakken (Ap).

– Jeg trodde vi var ferdige med dette Hessa-spøkelset, og vil ha meg frabedt beskyldninger om å være bydelspolitiker, sa Nakken. Både Nakken, Anders Lindbeck (SV) og Tore Johan Øvstebø (KrF), mente at man burde løfte blikket fra plassering av bomstasjoner til å se at en bypakke kan gi gode samferdselstiltak for innbyggerne hele kommunen.

– Vi må forsøke å legge bak oss alt som har skjedd tidligere i denne saka, og jobbe for å få pakken i havn, mente varaordfører Øvstebø.

Saka skal avgjøres i bystyret den 2. februar.

foto
Hessa: Sindre Nakken likte dårlig antydninger om at flytting av sentrumsbommen har sammenheng med mange hessa-representanter i den politiske posisjonen. Foto: Staale Wattø sw@smp.no Foto: Staale Wattø