Fastlegar slår ring om akutten i Volda

foto
<strong>Slår ring:</strong> Det er ikkje berre tusenvis av personar med faklar som slår ring om Volda sjukehus. No gjer eit femtitals vaktlegar i Nordfjord og på søre Sunnmøre det klart at dei gjer det same. Arkiv: Knut Arne Aarset