Gondol-saka: Ordføraren kallar inn partane til dialogmøte