Måtte svare for 300 millioner i overskudd

foto
Møredelegasjonen til høringen i Stortinget måtte svare for et overskudd på 300 millioner kroner. Fra v: samferdselsdirektør Arild Fuglseth, leder i samferdselsutvalget Kristin Sørheim og fylkesordfører Tove Lise Torve. Til høyre KS-direktør Helge Eide. Foto: Geir Strand