Statsminister Erna Solberg gikk selv på talerstolen og kom med klare advarsler til landsmøtet om å ikke vedta eggdonasjon.

– Det er viktig at vi som er konservativt parti tenker oss grundig og godt om før vi endre standpunkt, var beskjeden fra Solberg

– Vi bør bruke tiden fram til neste landsmøtet å ta den prinsippdiskusjonen, var beskjeden fra Solberg.

Men ikke alle var enige i det.

– Eggstokkene mine tar fyr! var beskjeden var Hordaland-delegat Emma Ingeborg Tveit Erlandsen. Hun mer enn ulmet over Høies motstand mot eggdonasjon da hun entret talerstolen på landsmøtet.

Helseminister Bent Høie valgte et humoristisk svar:

– Takk for at jeg klarte å sette dine eggstokker i fyr. Det er en "once in a lifetime experience", svarte han.

Også Ålesunds Syver Hanken hevet stemmen på talerstolen i håp om å bli hørt.

– Det er nå vi skal ta stilling til de programmet som skal gjelde for partiet de neste fire årene. Da kan vi ikke utsette å ta stilling til eggdonasjon et år eller to, sa Hanken.

Det var et sterkt splittet Høyre-landsmøte som diskuterte eggdonasjon. De som var for dominerte debatten fra talerstolen, mens tvilerne satt stille i salen.

Høie vil ha en bred diskusjon om bioteknologi fram mot landsmøtet i 2018 og ikke ta en beslutning om partiet skal være for eller imot eggdonasjon fredag.

foto

Også Møre-utsendingene var splittet. På fylkesårsmøtet var det et lite flertall som gikk for eggdonasjon. Marianne Synnes er en klar tilhenger av at det åpnes for eggdonasjon.

– Tiden er inne for å si ja til eggdonasjon. Jeg ser ingen gode grunner for å si nei til det. Bioteknologinemnda sier nå også ja til eggdonasjon, det samme bør vi gjøre, sier Synnes.

Synnes ser en sammenheng mellom sæd- og eggdonasjon.

– Så lenge vi tillater sæddonasjon må vi også tillate eggdonasjon, påpeker hun.

Fakta eggdonasjon

– Modne eggceller hentes ut fra en kvinne (donor), befruktes utenfor kroppen og settes inn i en annen kvinne som bærer fram barnet.

– Egget kan befruktes enten med sæd fra partneren til kvinnen som bærer fram barnet, eller med donorsæd.

– Motstandere av eggdonasjon mener det er problematisk å rokke ved prinsippet i naturen om at kvinnen som bærer fram barnet alltid er barnets genetiske mor.

– Danske myndigheter opplyser at eggdonor ikke får høgere kompensasjon enn ved sæddonasjon: cirka 500 kroner.