Nakstad: Liten ekstra bufferkapasitet i moderne sykehus

foto