«Hestmanden» er malt i Nortraships grå kamuflasjefarge og er et minnesmerke over norske sjøfolks innsats under de to verdenskrigene. Det drøyt 180 lange skipet slapp utrolig nok unna to verdenskrig uten større skader. Foto: Vest-Agder-museet/Norsk Krigsseilermuseum.

Det heldige skipet som overlevde to verdenskriger

I tusentall strømmer folk om bord i D/S «Hestmanden». Etterpå går mange i land med tårer i øynene.