NHO Luftfart har svart på streiken blant flyteknikerne med å varsle lockout. Den vil også omfatte flyteknikere som drifter ambulansefly.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) forsøker å få dispensasjon for disse slik at syketransport ikke rammes av arbeidskonflikten. Hvis det oppstår en situasjon der liv og helse står i fare, kan regjeringen gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Babcock ber om vurdering

Det er imidlertid selskapene som berøres, som selv som må søke en slik dispensasjon. Babcock bekrefter overfor NTB at det kan bli aktuelt.

– På bakgrunn av at vi drifter en tjeneste som er ansett som samfunnskritisk, vurderer vi en søknad om dispensasjon til NHO, skriver daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden i en tekstmelding.

– Vi vil i den forbindelse be helsemyndighetene om en vurdering av om en lockout av Babcocks teknikere som er organisert i NFO, vil utgjøre en fare for liv og helse, skriver han.

NFO opplyste onsdag morgen at de også vil søke dispensasjon for flyteknikere som jobber med Medevac i SAS. I tillegg kommer flyteknikere som trengs for å opprettholde planlagt syketransport i Nord-Norge.

NHO: God tid

NHO Luftfart påpeker at budskapet kommer fra feil avsender.

– Vi har ikke mottatt en søknad om dispensasjon fra noen av bedriftene som er en del av denne konflikten. Det er bedriften som må søke om dispensasjon. Dersom vi mottar en slik søknad, skal vi selvsagt behandle den, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe.

Den varslede lockouten trer ikke i kraft før søndag. NHO Luftfart vil behandle søknaden i god tid før det skjer, opplyser han.

SAS er blant virksomhetene som vil være berørt av arbeidskonflikten. Men de vil ikke kommentere spørsmålet om dispensasjon.

– Vi henviser til NHO Luftfart i disse spørsmålene, skriver pressekontakt Tonje Sund.