Aase Gerd Aarsnes lider av flere kroniske sjukdommer, og har i tillegg fått fatigue. – Som de fleste med usynlige diagnoser, er det vanskelig for andre å forstå hvor redusert en kan være bak et relativt friskt ytre, sier hun. Foto: Lars Inge Skrede

Slik takler Aase (61) livet med fatigue

– En ting er å gå med smerter. Det verste er å være så utslitt.