Forsvararen trur vi får nye Breivik-saker kvart tredje år