Ber fylket stoppe pengestrømmen til Kristiansund

foto
Høyres gruppeleder i fylkestinget, Anders Riise, mener fylkets store planlagte investeringer må stilles i bero inntil byen får avklart om de vil til Trøndelag eller ikke. Foto: Per Ove Stige