Sp-dyrevelferd: Vi må vite hva ting koster før vi vedtar det

foto