Norsk far ettersøkt etter bortføring – bekrefter at han har datteren