Han har nettopp lagt til kai med  sjarken «Hoff jr»  etter dagens fiske i Ellingsøyfjorden. Akkurat nå er det mye hyse i sjøen.  Men han har også fått torsk og skrei. Leander tror det har å gjøre med temperaturen i sjøen. Han sier  det er mye torsk ved Langskjæra noen nautiske mil utenfor Giskesundet.

Borgundfjordfiske

– 1. mars stenges Borgundfjorden for torskefiske. Hvis kysttorsken kommer i midten av februar har du og dine kolleger bare 14 dager å fiske på? – Ja vi skulle hatt mer. Men håndsnøre, hobbyfiske,  vil fortsatt være  lov, forklarer Hoff som regner med at Borgundfjordtorsken kommer tidligere  i år enn i fjor.

Ung sjarkeier

Leander er fra Ellingsøya og har drevet som fisker i seks år.  Allerede som fireåring ble han med farfaren på fiske. Som 12 åring fikk han sin første sjark. Etter tre år kjøpte han en  større. Den har han også hatt i like mange år. Han trives som fisker. I tillegg til å drive som fisker, jobber han som lærling  om bord i tråleren «Nordøytrål». Den fisker i Barentshavet, ved Bjørnøya og i Nordsjøen. Leander er ute på tråleren halve året.

I morges sto han opp i normal tid. Når Borgundfjordfisket begynner må han nok stå opp i fire-femtida, forteller han.

Skreien sein i år

Ved Havforskningsinstituttet opplyser forsker Asgeir Aglen at Lofotskreien er seinere enn vanlig. I alle fall i forhold til de to foregående årene. – I fjor var det godt vinterfiske. Det begynte i Troms og kom ganske fort til Vesterålen, Andøya og sørover. Det var fint vær og gode forhold. Det ble mye fangst tidlig i sesongen.

Indre driver

Ifølge Aglen er det ikke godt å si hva som påvirker torskens vandring. – Den har en indre driver når den begynner å gå til gytefeltet. Det har med hvor velfødd den er. Hvis torsken er feit og har god kondisjon legger den ut på vandring tidligere. Ingen vet hvor fisken svømmer. Den kommer fra mange plasser og samler seg. Kysttorsken er en klassiker i Borgundfjordfisket. Men blir det massivt innsig av skrei, vil myndighetene åpne for fiske også etter 1. mars, sier han.

Det er i hovedsak kysttorsk som fiskes i Borgundfjorden. Borgundfjordfisket stenges fra 1. mars til og med 30. april. Da er det stengt for fiske innenfor en linje fra Slinningsodden i nord og Molvær på Sula-sida i sør. Vest for denne er det  tillatt  å fiske.