Kommunene nøler med å svare på flyktningbrev

foto