Virke: Pilene peker oppover for norsk næringsliv

foto