Total unntakstilstand i Utvik

foto
Ordførar Sven Flo i Stryn og fylkesmann Anne Karin Hamre i Sogn og Fjordane nytta store deler av tysdagen til å ta stilling til katastrofeskadane i Utvik. Foto: Knut Arne Aarset