Italienske jordskjelveksperter dømt til fengsel

foto