Mink i seks forskjellige land har fått påvist covid-19

foto