2.596 nye registrerte smittetilfeller i Trondheim i helga

foto