Politihøgskolen skal evaluere Kongsberg-angrepet

foto