Vil legge ned tre barnehager

foto
Kvennaneset barnehage er en av tre kommunale barnehager som kommunedirektøren foreslår å legge ned. Foto: Sindre Halkjelsvik.