Regjeringen setter av 10 millioner til forebygging av radikalisering