Ørskogfjellet eller Svartløken? Debatten har gått høgt på fleire folkemøte. Alle kommunestyre på nordre Sunnmøre hadde saka oppe: Skal framtidig E39 gå over Ørskogfjellet som i dag, eller skal det byggjast ny veg gjennom Svartløken. Med unntak av Vestnes kommune stemte alle klart for Ørskogfjellet.

No har Sunnmørsposten snakka med meir enn 10 transportørar. Ingen ber om at E39 blir lagt utanom Ørskogfjellet.

Dette står i kontrast til NHO Møre og Romsdal, som meiner vinter og dårleg vêr gjer det utfordrande over Ørskogfjellet.

– Er ingen fjellovergang

Pizzafabrikken på Stranda bruker Helle Thermotransport i Østfold som transportør.

– Vi har ikkje sett på Ørskogfjellet som nokon fjellovergang, seier Tor Arne Helle.

– Kva med snøbrøytinga om vinteren?

– Vi har ikkje noko å utsetje på Ørskogfjellet, seier Helle.

I transportselskapet Veøy trur Lars Elling Bjåstad at det vil vere liten forskjell om E39 går over Ørskogfjellet eller gjennom Svartløken.

– Sjølv bur eg på Hareid og har god avstand til lokalpolitikken, seier han først.

– Med utbetringar, som krabbefelt opp Ørskogfjellet, går det fint å køyre her, seier han.

– Kor skal pengane kome frå?

Også Frode Hovland i Enger Transport er for Ørskogfjellet.

– Å lage ein heil masse ny veg har ikkje noko for seg. Vi har ikkje noko å utsette på vintervedlikehaldet på Ørskogfjellet denne vinteren i alle fall. Og kor skal dei få alle pengane frå? Vi betaler nok avgifter mellom Stavanger og Trondheim.

Tor Antonsen har nær 40 års erfaring frå transportbransjen.

– Eg har aldri sett Ørskogfjellet som ei utfordring, verken som sjåfør eller som transportleiar, seier han og held fram:

– Det blir messa om flat veg. Men bilane våre, med fullt lass går det 70 km/t opp Ørskogfjellet. Om det blir Svartløken, så skal jo begge traseane ha vintervedlikehald, og med to trasear vil det koste dobbelt så mykje, seier han.

Flat fjordkryssing

Lidvar Brandal i SRB Anleggstransport er ikkje så opptatt av om vegen går over Ørskogfjellet eller Svartløken. Han vil krysse Romsdalsfjorden så flatt som mogleg.

– Vi som driv med lastebiltransport ønsker klart å unngå desse undersjøiske tunnelane. Dette går først og fremst på tryggleiken. Vogntog har store utfordringar med driftstemperaturar på stigningane både ned og opp i slike lange og til dels ofte tunge undersjøiske tunnelar, seier han først.