2013 er det verste året for ruskjøring på Sunnmøre siden 2006, viser tall fra politidistriktet.

Politimester Jon Steven Hasseldal er bekymra.

– Siden førere med rus er så ofte innblandet i alvorlige ulykker så er vi bekymra over at ruskjøringen ikke går ned, sier han.

Rus i trafikken gjelder både alkohol, narkotika og legemidler. I fjor ble 237 bilførere anmeldt for ruskjøring på Sunnmøre.

Få oversikten i grafikken øverst i artikkelen.

– Uten at jeg har en god forklaring på hvorfor, så var 2006 et veldig spesielt år. Sett vekk fra det så var 2013 det verste siste tiår. Det overrasker meg at nivået på ruskjøringen fortsatt er så høyt, sier politimesteren.

Statistikken fra politidistriktet viser at antallet anmeldelser varierer mellom omtrent 180 og 260 det siste tiåret.

Tallene er relativt stabile og på nivå med landsgjennomsnittet, men nedgangen politimesteren ønsker seg kommer altså ikke.

Test dine holdninger til promillekjøring i rustesten.

Må lukes ut

Seniorforsker Hallvard Gjerde i Nasjonalt folkehelseinstitutt mener politimesteren gjør rett i å være bekymra.

Han forteller at promilleulykkene utgjør en stor andel av de alvorligste ulykkene. Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at 40 prosent av alle omkomne bilførere i årene 2001 til 2010 var påvirket av alkohol eller andre rusmidler. 25 prosent var påvirket av alkohol.

Les også: Pål Kristian ble påkjørt av fyllekjører

– Et stort problem er at en del med rusproblem stadig kjører i ruspåvirket tilstand, sjøl om førerkortet er inndratt tidligere. Disse utgjør en stor fare og bør lukes ut av trafikken, sier han.

Gjerde viser til at andre land har tatt i bruk både alkolås i bil og egne behandlingsprogram for å få bukt med problemet.

Vi stopper dem

Hasseldal mener politidistriktet tar denne utfordringen på alvor.

– Vi har tidligere gjennomgått personer med gjentakende narkotikadommer, som åpenbart ikke er skikket til å kjøre bil, og fratatt dem førerkortet, sier han.

Og politimesteren mener det har en effekt å beslaglegge førerkortet.

– Vi mener det fører til at de kjører mindre. Noen gir nok blaffen likevel. Samtidig er det slik at vi kjenner mange av disse menneskene, ser vi at de kjører så stopper vi dem, sier han.

foto
Politimester Jon Steven Hasseldal i Sunnmøre politidistrikt. Foto: Staale Wattø