Ordførarane klagar på manglande dialog – møtte ikkje opp sjølv