– Folk må gjerne komme med forslag til en egen Ålesundkake