Styrelederen i Ålesund Jamii Islamsk Senter valgt inn i kommunestyret