– Vemodig, men Frp kjem sterkare tilbake

foto
Lodve Solholm blir rekna som ein av dei viktigaste grunnane til at Frp har stått så sterkt i Møre og Romsdal. Foto: Staale Wattø