Ving: Ingen automatikk i at datterselskapet Ving Norge går konkurs