Skal se på finansiering av universiteter og høyskoler

foto