Molands advokat: – Nå må norske myndigheter følge opp