10. november:

4. desember:

5. desember:

7. desember:

9. desember:

10. desember:

11. desember:

12. desember:

15. desember:

16. desember:

17. desember (sakene fra styremøtet i Helse Møre og Romsdal):

18. desember:

19. desember:

20. desember:

21. desember:

22. desember:

23. desember:

30. desember:

31. desember:

1. januar:

3. januar:

6. januar:

7. januar:

8. januar:

9. januar:

12. januar:

13. januar:

14. januar:

LEDER: Må få alt på bordet for å skape ny tillit

19. januar:

20. januar:

21. januar:

5. februar:

6. februar:

12. februar:

13. februar (høringsdagen):

Jussprofessor: Jan Fridtjof Bernt: Høie har mangelfull forståelse av loven (video)

Eidsvik: Følte meg helt overkjørt

Tidligere helsedirektør Andersen: - Høies Molde-ønske var problematisk

Tidligere helsedirektør Andersen: - Et sjokk at Styve Holte ble instruert

Michael Tetzschner (H): – Dette er bortkastet tid

Farstad: Fikk nye opplysninger

Strøm-Erichsen: – Sykehusprosessen ryddig i min tid

Kolberg: - Vi står overfor to virkeligheter

Helsedirektør Daniel Haga: - Eidsvik stod fritt

Tidligere direktør Trond Michael Andersen: - Avskjedigelsen var ei stor belasting (video)

Fagdirektør: - Fikk godt belyst presset frå Helse Midt-Norge (video)

17. februar:

18. februar:

24. februar: