– Det er ingen maktutøvelse fra St. Olavs, men tunge faglige argumenter som ligger til grunn. Det er ingen som angriper neonatal avdeling ved Ålesund. En avdeling som er svært kompetent og som gjør en fantastisk jobb for foreldre og barn i hele fylket og som skal fortsette å gjøre det, men avdelingen mangler viktige støttefunksjoner som blant annet barnekirurg og nevrokirurg, sier barnelegen som har gjort seg kjent som en motstander av nedbygging av lokalsjukehusene i Norge.

Gjelder få

Gjør som flere enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

– Det dreier seg om seks-sju barn i året som blir født før uke 28, og tre-fire av dem blir født før uke 26. Disse barna vil bli overflyttet som vanlig fra St. Olavs når de første kritiske ukene er over. Jeg undrer meg dermed over at klinikksjef Ove Økland sprer unødig uro hos befolkningen med utsagn som har tvilsom dekning, sier barnelegen og refererer til Øklands uttalelser om at det dreier seg om 30-50 gravide hvert år.

Ekspertgruppen mener at neonatal avdeling i Ålesund befinner seg i kategori 3A, noe som betyr at de kan ha fødsler fra uke 28. For kunne ta i mot barn tidligere enn dette så må de oppgradere slik at de møter kravene i 3B (uke 26 til uke 28) eller 3C (oppfyller krav til å ta i mot barn før uke 26).

Les også: – Dette handler om makt. Ikke om hva som er best for barna og familiene

Les også: – Dette har jeg ikke tenkt til å sitte stille og se på

Argumenter

Hun mener klinikkledelsen møter seg selv i døra når de kjemper mot faglige argumenter og nasjonale retningslinjer i denne saken etter å ha støttet å stenge barneavdelingen i Kristiansund i deler av året med begrunnelse i økonomi og mene at det er et godt helsetilbud til barn.

Klinikksjef Ove Økland har blitt gitt mulighet til å svare på utsagnene til Owczarz, men ønsker bare å komme med en kort uttalelse:

– Tallene jeg bruker bygger på regionale utredninger fra 2007. Styresaken som kommer i juni vil belyse denne saken ytterligere, sier Økland.

Les flere nyheter her