Løsets advokat, Lars-Henrik Windhaug fortalte retten at hans klient var erklært 45 prosent  ufør etter å ha fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse, noe de mener beskriver seg fra omfattende mobbing i grunnskolen i Ulstein.

- Vi legger ned påstand om en erstatning på 1,65 millioner for dette, samt i underkant av 300.000 kroner i erstatning for skolegang min klient har måtte gjennomført ekstra på grunn av mobbinga. I tillegg vil Løset ha saksomkostningene dekket, forklarte Windhaug.

Bestrider

Ulstein kommune og deres advokat Øyvind Renslo avviser kravet fra Løset.

- Skolen har vært oppmerksom på erting og plaging av saksøker, men hans adferd gjorde ham til en utsatt person. Skolen var kjent med ertinga og plaginga og det ble igangsatt tiltak og  tatt alvorlig.  Vi er derimot usikre på om dette er mobbing og vil se bevisføringen an før man eventuelt  bruker begrepet mobbing, forklarte Renslo.

Kommunen mener at fra og med 4. klasse jobbet de systematisk med Fløs situasjon.

- På Ungdomsskolen er  kommunens inntrykk at Flø selv plaget andre, med  nedsatt ordenskarrakter nesten hvert halvår på bakgrunn av dette, forklarte Renslo.

- De ansatte kan ikke bedreides ellers klandres for Løset sin situasjon, og nødvendig tiltak ble satt inn. Det er heller ikke noe som tyder på skolen er ansvarlig for økonomisk tap for Løset. Kommunen bestrider også mangelnde opplæring for Løset, og det  bestrides at saksøker hadde  rett på spesialundervisning. Han har fått tilfredstillende undervisning av Ulstein kommune, mener Renslo.

Omfattende

Løset sjøl  fortalte retten om det han mener er omfattende mobbing fra og med 2. klasse og ut ungdomsskolen.

- Jeg ble kasta stein på, fikk servert sur melk i timene, klærna mine ble gjemt i kjøleskap, jeg ble kasta ned på isen slik jeg brakk arma. Jeg ble også psykisk mobba gjennom at jeg ikke fikk venner, og at både jeg og familien min ble kallt stygge ting, forklarte Løset.

Løset innrømte ovenfor retten at han også kunne være vanskelig.

- Men det var ikke årsaken til mobbinga, mente Løset.

- Hvor ofte ble du etter ditt skjønn mobbet?, undret rettens administrator, tingrettsdommer Kjetil Gjøen.

- Det var ukentlig. Jeg hadde alltid angst, noe jeg fikk en gang mellom 2. klasse og 4. klasse, forklarte Løset.

Mobber

Advokat Renslo konfonterte også Løset med at flere hadde tatt kontak med ham etter at Løset sto fram i Sunnmørsposten med sin historie.

- En av de påstår at du har mobbet han flere ganger, sa Renslo rettet mot Løset.

- Det har jeg egentlig ingen kommentar til, jeg husker ikke slike episoder, svarte Løset.

foto
Fra venstre: Glen Børge Løset Flø og Lars-Henrik Windhaug, advokatfullmektig. Foto: Nils-Harald Ånstad