Innstiller på nei til SIF/Hessa – nå setter styrelederen sin lit til politikerne