Polske myndigheter frykter væpnet opptrapping på grensa til Hviterussland

foto