Av: Karl Petter Løvoll

Færre ble anmeldt for fyllekjøring i 2021