Mannen som er sikta for likskjending blir lauslaten

foto