Av: Eirik Meling

Endring av ferjekai på Vestnes-Molde

foto
Det foregår arbeid med elektrifisering av ferjekaia i Molde. Foto: Staale Wattø