Av: Karl Petter Løvoll

Forsinkelser i ferjesamband