Fotballbane omgjort til riggplass for maskiner

foto